Sök inlägg hos alla svenska resebloggar:

Hjälp oss uppdatera

Vi ser i vårt rss flöde att en del bloggar byter adress, en del flyttar utomlands, andra flyttar till Sverige från utlandet, vissa slutar bloggar och vissa byter inriktning.

Det är omöjligt för oss att ha koll på varje enskild reseblogg när vi nu är över 120 stycken - så snälla maila svenskaresebloggar@gmail.com med era ändringar (om ni har några) så ni hamnar på rätt ställe och kan nås av rätt läsare/resor/företag etc.

Tusen tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar